лого
Копие на Грамофончето на Свилен Добрев

Грамофонче-записи: ~ приказки ~ песнички ~ за възрастни ~

Иван Шишманов - Зл.фонд


вид: портрет
качество: ?/?  
описание:
посветено на проф. Иван Шишманов - литературен историк и критик, етнограф, фолклорист, общественик.
Включва мисли и оценки за него:
- актьорът Петър Петров говори за възрожденския род Шишманови и за проф. Иван Шишманов като изключителна фигура от европейски мащаб в нашата култура и „най-забележителният министър на културата”;
- Елена Стоин говори за делото на проф. Иван Шишманов и по-специално за бележитата му студия от края на 19 век „За задачите и значението на нашата етнография” и заслугите на учения за записването на българските народни песни;
- Жана Николова-Гълъбова припомня за стипендиите, които проф. Шишманов като министър на просветата осигурява за млади даровити българи в чужбина и го определя като човек, който е мислел „в далечна перспектива”, „с неимоверни заслуги за българската култура”;
- унгарският славист Имре Тот се спира на кореспонденцията на родоначалника на унгарската славистика Оскар Ошбут с проф. Иван Шишманов;
- проф. Георги Димов, автор на монография за Иван Шишманов, за приноса му в сравнителното проучване на фолклора на балканските народи;
- поетът Георги Константинов, председател на българския ПЕН-център, говори за проф. Иван Шишманов като един от учредителите и първия му председател и за научния му принос в литературознанието в областта на Ренесанса, сравнителната история на литературата и българския фолклор.
издания: радио (из Златния фонд - Иван Шишманов 20120630)

записи:
Иван Шишманов - Зл.фонд

размер: 12M:29мин
произход: svd
опис